Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

2020 – 2022 Kesk Läänemere programmi 2014-2020 projekt “BE The Future”

Projekti kodulehthttp://bethefuture.global

Registreeriminehttp://bethefuture.global/apply-now

Projekti nimi: BE The Future

Programm: Kesk Läänemere programm 2014-2020

Projekti sisu

Projekt BE the Future on suunatud Rootsi, Läti ja Eesti 15-18-aastastele tütarlastele eesmärgiga tõsta nende teadlikkust enda kui tööandja võimalustest tööturul, kujundada nende hoiakuid ettevõtlustegevuste suhtes ning julgustada testima oma äriideid, näitamaks ettevõtlust kui ühte karjäärivaliku võimalust. Ettevõtlus on noortele tööturule sisenemiseks üheks tõhusaks vahendiks. Kuid isegi siis, kui neil on olemas ettevõtlusambitsioonid, ei tähenda see veel eduka äri teket. 

Eelmainitud kolmeaastane projekt tutvustabki ettevõtlikku ellusuhtumist läbi võrgustike loomise ning parimate kogemuste ja ressursside jagamise. Projekti tegevustesse kaasatakse juhendajatena inspireerivad mentorid. Projekti käigus juhendatakse, treenitakse ja mentordatakse 225 kolme erineva riigi noort tulevast naisettevõtjat läbi õpilasfirmade arendamise. Projekti jooksul luuakse vähemalt 50 õpilasfirmat, mille kaudu praktiseeritakse ettevõtlikku mõtlemisviisi reaalses elus. 

Projekti peamised tegevused

Esimene tsükkel (november 2020 – märts 2021)

Kick-off üritus Örebros, Lätis ja Tartus

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Lätis

Võidureis Berliini

Teine tsükkel (september 2021 – märts 2022)

Kick-off üritus Eestis

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Rootsis

Võidusreis 

Kolmas tsükkel (aprill 2022 – september 2022)

Kick-off üritus Lätis

Kohalikud seminarid ja mentorsessioonid

Veebinar

Kick-out üritus Eestis

Võidureis 

Projekti sihtgrupp: tüdrukud vanuses 15-18 aastat

Projekti partnerid

Juhtpartner (Rootsi): Emax Rootsi Majandusühing

Partner (Läti): Rohe- ja Targa Tehnoloogia Klaster

Partner (Eesti): Tartu Loomemajanduskeskus

Projekti kestvus: 01.02.2020 – 31.12.2022

Projekti kogueelarve: 880122.13 € 

ERDF: 700627.45 €

 

Projekt BE the Future

Tartu Loomemajanduskeskus koostöös Läti partneriga Green and Smart Technology Cluster ja Rootsi partneriga Emax Sweden Economic Association korraldavad 6-kuulise rahvusvahelise koolituse, et õpilased saaksid proovida, mida kujutab endast ettevõtjaks olemine. Projekt on suunatud Rootsi, Läti ja Eesti 15-18-aastastele tütarlaste leeesmärgiga tõsta nende teadlikkust enda kui tööandja võimalustest tööturul, kujundada nende hoiakuid ettevõtlustegevuste suhtes ning julgustada testima oma äriideid, näitamaks ettevõtlust kui ühte karjäärivaliku võimalust. Ettevõtlus on noortele tööturule sisenemiseks üheks tõhusaks vahendiks. Kuid isegi siis, kui neil on olemas ettevõtlusambitsioonid, ei tähenda see veel eduka äri teket. 


Millega tegu?

→ Idee olemasolu pole oluline. Oodatud on kõik!

→ Aitame sul leida meeskonna!

→ Sind juhendavad kogu programmi vältel erinevad coach’id ja mentorid 

→ Programm osalevad õpilased nii Eestist, Rootsist kui ka Lätist

→ Programm toimub inglise keeles

→ Transport, ööbimine, catering on sulle kogu programmi vältel tasuta!


Programm pakub võimalust:

→ testida ja arendada ärilist mõtlemist

→ proovida koostöötamist rahvusvahelises meeskonnas

→ küsida nõu edukatelt ettevõtjatelt 

→ saada mentortuge terve programmi jooksul

 

Kuidas ette valmistuda?

→ palume kõigil kaasa võtta laptop

→ kellel veel ei ole, palume teha G+mail’i konto 

→ registreerida ennast Brella keskkonnas


Kuidas kõik välja näeb? Ajakava.

→  NB! 16. oktoober 2020  – viimne päev avalduse saatmiseks!

→  13.-15. november 2020 – AVAÜRITUS

→  Avaüritus toimub Eesti õpilastele Tartus, kus video vahendusel kohtutakse osalejatega Rootsist ja Lätist. 

→ Nädal enne avaüritust: toimub veebis osalejate kohtumine coach’idega ja osalejate jagamine meeskondadeks. Kasutatakse Whereby rakendust, mis on väga lihtne ja arusaadav. 

→ November – aprill 2020 – kord kuus kohtumised oma mentoriga, kus räägitakse, mida vahepeal on tehtud, millised on olnud probleemid ja mida kavatsetakse edasi teha.

→ 15.-18. aprill 2020 – Finaalüritus toimub Lätis

→ Juuni 2020 – Auhind! Üks meeskond saab võimaluse reisida Berliini!


Registreerimine: http://bethefuture.global/apply-now


Rohkem infot:

Karin Sepp
karin@lmk.ee
+372 53412371