Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

PROJEKTID

CREATIVE Bridge

Creative Bridge projekt on suunatud 18-25-aastastele loomingulistele noortele, kes on eelkõige kaugemates Lõuna-Eesti ja Kesk-Soome maapiirkondades.

Loe edasi »

FILM CLUSTER SOUTH

Lõuna-Eesti kui filmiregiooni tutvustamine, filmikogukonna koostöö arendamine ning audiovisuaalsektori VKEde konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse suurendamine Lõuna-Eestis.

Loe edasi »

Tartu disaini päev

Projekti üldeesmärgiks on väärtustada ja tutvustada laiemale avalikkusele Tartu ja Lõuna- Eesti kohalikke disainereid ning väiketootjate jätkusuutlikku loomingut tuues kokku erineva valdkonna disaini loojad ja tarbijad.

Loe edasi »

Kingidisaini häkaton

21. ja 22. septembril 2023 toimus Tartus esimest korda Paranduskeldris Kingidisaini häkaton, mida korraldasid Tartu Loomemajanduskeskus ja Tartu Ärinõuandla. Osalejaid oli kokku ligi 50, inspiratsioonikõnelejatena astusid üles Anne Rudanovski, Juta Vallikivi ja Andres Kuusik.

Loe edasi »

Upcycling Clothes and Mind

Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust moe- ja tekstiilitööstuses eksisteerivatest väljakutsetest, mis on seotud rohepöörde, jätkusuutilkkuse ja taaskasutuse võimalustega. Projekti raames viiakse ellu töötubasid ja üritusi, mis on suunatud erinevatele sihtgruppidele.

Loe edasi »

HACK THAT FASHION

Projekti eesmärk on pakkuda moeloojatele ja disaineritele praktilisi meetodeid ja tööriistu tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks oma tegevusvaldkonnas, mis aitavad kaasa valdkonna ettevõtete jätkusuutlikkusele ja kasvule. Projekti sihtgrupiks on eelkõige Euroopa väikese- ja keskmise suurusega disaini- ja moe valdkonna ettevõted.

Loe edasi »

GREEN BY NATURE

Projekti üldeesmärk on tutvuda rohepoliitika strateegiate ja nende praktilise rakendamisega Põhjamaade filmitootmises (Soome, Island, Rootsi, Taani).

Loe edasi »

WE C BUSINESS

Projekti eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja juhtimisoskusi 18-25-aastaste naiste seas. Projekti tegevustega julgustatakse noori naisi oma ideid juba varases faasis testima ja nägema ettevõtluses võimalusi oma ideede realiseerimiseks, äri alustamiseks.

Loe edasi »