Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

HACK THAT FASHION

Projekti kogueelarve:  250 000,00 €
Kestus: 24 kuud, 01.05.2022 – 30.04.2024
Juhtpartner:  Envolve  (Kreeka)
Partnerid: Tartu Loomemajanduskeskus (Eesti), Euroopa Disainiinstituut (Hispaania)

Projekti eesmärk on pakkuda moeloojatele ja disaineritele praktilisi meetodeid ja tööriistu tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmiseks oma tegevusvaldkonnas, mis aitavad kaasa valdkonna ettevõtete jätkusuutlikkusele ja kasvule. Projekti sihtgrupiks on eelkõige  Euroopa väikese- ja keskmise suurusega disaini- ja moe valdkonna ettevõted. Projekti kestel töötatakse partnerite koostöös ühiselt välja disainmõtlemise meetodid ja tööriistad ning julgustatakse moedisainereid neid senisest enam oma töös rakendama.

Kontakt: Mari Peetsalu, mari@lmk.ee

Projekti kaasrahastab Loov Euroopa programm, https://culture.ec.europa.eu/creative-europe

logo