Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

INKUBATSIOON

Mis on inkubatsioon?

Tartu Loomemajanduskeskus (LMK) on loomemajanduse arenduskeskus ja inkubaator. Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooni on oodatud nii loomemajanduse alustavad ettevõtted kui ka tegutsevad ettevõtted, kes soovivad oma äri arendada, uuendada või uusi tooteid ja teenuseid turule tuua. Loomeinkubaatorisse sisenenud ettevõtjale pakub LMK tuge oma ettevõtte käivitamisel ning arendamisel.

Keda ootame?

 • Sa alustad tegutsemist või tegutsed loomemajanduse valdkonnas;
 • Sul on meeskond ja/või partnerid oma äriidee realiseerimiseks;
 • Sul on valmisolek pühenduda  oma idee arendamisele ja edu saavutamisele ettevõtjana;
 • On asutatud ettevõte;
 • Su tootel või teenusel võiks olla ka ekspordipotentsiaal.

LMK inkubatsiooni on kandideerima oodatud tegevust alustavad juriidilised isikud, kellel on äriidee ja kes vajavad ettevõtte käivitamiseks soodsat keskkonda ja professionaalseid tugiteenuseid. Samuti on oodatud juba tegutsevad ettevõtted, kes soovivad teha arenguhüpet või testida uut äriideed.

Tugiteenused

Loomemajanduskeskus pakub inkubatsioonis olevatele ettevõtetele järgmiseid tugiteenuseid:  

 • Igal ettevõttel on LMK poolt tagatud oma ettevõtluskonsultant, kes nõustab ettevõtet jooksvalt erinevatel teemadel (ettevõtlus, turundus, meediasuhtlus, EAS-i meetmed jne). Vajadusel on võimalik ka grupinõustamine (mitme konsultandi osavõtul).
 • Igal ettevõttel on võimalus saada mentornõustamist kas oma loomevaldkonna eksperdilt või ärimentorilt.
 • Toimuvad ettevõtlusalased koolitused ja seminarid.
 • Ruumide rentimine soodustingimustel.
 • Ühisturundus:
  • LMK turundussündmused, mille käigus tutvustatakse külalistele LMK hoonetes tegutsevaid ettevõtteid;
  • info ettevõtte kohta LMK kodulehel;
  • kajastused LMK uudiskirjas, podcastis, sotsiaalvõrgustikes (FB);
  • trükised, meediasuhtlus, rahvusvahelised ühisprojektid;
  • võimalus osaleda Tartu ettevõtlusnädalal ja LMK poolt kaaskorraldataval sTARTUp Day‘l erinevate tegevustega;
  • võimalus osaleda Tartu ettevõtlusnädalal erinevate tegevustega;
  • iPlanner keskkonna tasuta kasutamine oma ettevõtte arendamisel.
 • Lisateenuseid nagu messide ja kontaktreiside toetust saavad tugeva ekspordipotentsiaaliga inkubatsioonis olevad ettevõtted.
 • Ettevõttele edastatakse lisainfot vajalike koolituste ja seminaride, võrgustike, potentsiaalsete partnerite ja klientide kohta. 
 • Kuulumine sarnaselt mõtlevate loovettevõtjate võrgustikku, osalemine võrgustiku üritustel.
 • Atraktiivne keskkond ettevõtjale ja Sinu kliendile.

Loomeinkubaatorisse võivad kandideerida Eesti Vabariigis registreeritud äriühingud, mis vastavad järgmistele tingimustele:

 • ettevõte ei ole teise juriidilise isiku tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduse tähenduses;
 • ettevõte ei ole maksuvõlglane;
 • ettevõtte suhtes pole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

Hind 50+km € kuus.

Avalduse Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniga liitumiseks leiad SIIT


Lisainformatsioon:
Juta Kuhlberg
juta@lmk.ee