Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Tartu Filmifond laieneb Lõuna-Eestisse

Foto: Ain Mäeotsa mängufilm Kuulsuse narrid.
Foto autor Robert Lang

Tartu Filmifond, mis on seni toetanud filmide tootmist Tartu ja Tartumaal on laiendamas oma geograafilist areaali ja laieneb Lõuna-Eestisse. Fondiga liituvad Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa. Selle tulemusena hakkab Tartu Filmifond toetama filmivõtteid piirkonnas, mis katab ligi kolmandikku Mandri-Eestist.

Pidulik leppe allkirjastamine toimub 21. juunil Taevaskojas parvlaeval Lonny, kus leppele kirjutavad alla Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse, Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Valgamaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Arenduskeskuse esindajad.

Tartu Filmifondi juht Külli Hansen kommenteerib: „Meie praegune otsus on märgilise tähtsusega ja tähistab sellise koostöö algust, mis on kasulik kõikidele osapooltele – nii maakondadele, regioonis tegutsevatele teenusepakkujatele kui ka filmitegijatele. Meilt uuritakse pidevalt, kas Tartu Filmifondi toetusel on võimalik minna filmima Taevaskotta, Palamusele või Kütiorgu. Nüüd võime öelda, et tõesti, see on võimalik.“

Põlvamaa arenduskeskuse juhataja Lennart Liba: „See on praegu tähtis samm, et Lõuna-Eesti teeb koostööd ka filmi alal. Filmi- ja digimaailm on tuleviku tööstusharu ja seda arendades oleme õigel teel. Filmide rahastusmudel, kus 1 kulutatud euro toob piirkonda tagasi 5-6 eurot, elavdab kindlasti kohalikku ettevõtlust ja aitab kaasa uute ettevõtete või teenuste tekkele. Lisaks on filmitööstus atraktiivne noortele ja filmi toomine piirkonda lisab regioonile atraktiivsust.“

Kohtumisel, kus allkirjastatakse koostöölepe, arutatakse ka teistel Lõuna-Eesti filmitulevikku puudutavatel teemadel. Esimeste koostöötegevustena on plaanis koguda infot Lõuna-Eestis tegutsevate ja filmitööstusele teenuseid või tooteid pakkuvate ettevõtete kohta, kaardistada ja fotografeerida filmilokatsioone ning korraldada filmiprofessionaalidele piirkonda tutvustavaid tuure. Taotlusi Lõuna-Eestis filmimiseks hakkab Tartu Filmifond vastu võtma alates sügisest 2023.

Tartu Filmifond on toetanud filmide loomist Tartus ja Tartumaal alates 2015. aastast. Aastate jooksul on toetatud üle 30 filmi, nende hulgas Anna Hintsi dokumentaalfilmi „Savvusanna sõsarad“, mis on pälvinud rohket rahvusvahelist tunnustust, nt parima režissööri preemia Sundance’i filmifestivalil. Tartu Filmifond toetab tagasimakse süsteemi alusel täispikkade või lühimängufilmide, dokumentaal- ja animafilmide ning kvaliteettelesarjade tootmist. Fondi toetussumma ühele filmiprojektile on kuni 30% fondi regioonis tehtud abikõlblikest kuludest.


Rohkem infot:
Külli Hansen
Tartu Filmifondi juht
kylli@lmk.ee