Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Tartu Loomemajanduskeskus alustas Lõuna-Eesti filmiregiooni arendusprojektiga

Foto
Foto autor Maria Kilk

Tartu loomemajanduskeskuse eestvedamisel algas 1. juulist projekt „Film Cluster South“. Järgneva poole aasta jooksul viiakse ellu rida tegevusi Lõuna-Eesti kui filmiregiooni tuntuse, avatuse ja regioonisisese koostöö parandamiseks ja arendamiseks.

Projekti raames luuakse Tartu Filmifondile uus koduleht ning hakatakse koguma infot Lõuna-Eesti viie maakonna (Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa ja Võrumaa) teenusepakkujate kohta. Aasta lõpuks valmib andmebaas, mis on abiks kõigile filmiloojatele, kes Lõuna-Eestisse filme tootma plaanivad tulla, infot leiab nii produktsiooni kui postproduktsiooni puudutavate teenuste kohta, aga ka näiteks majutust ja toitlustust pakkuvate ettevõtete kohta. 21. juunil allkirjastasid viie Lõuna-Eesti maakonna esindajad pidulikult koostöökokkuleppe liitumiseks Tartu Filmifondiga. Seega on Tartu Filmifond nüüd suurim Eesti regionaalne filmifond hõlmates geograafiliselt väga eripärast ja ka looduslikult mitmekülgset piirkonda.

Tartu Filmifondi projektijuht Signe Somelar-Erikson: „Eelkõige kutsume üles kõiki Lõuna-Eestis filmitootmise tugiteenustega seotud ettevõtjad andma endast meile märku aadressil fund@tartufilmfund.ee, et saaksime nende kontakte jagada ning tootjatele soovitada.”

Plaanis on ka lokatsioonide andmebaasi loomine, loomemajanduskeskuse taristu kaasajastamine Tartus Kalevi tänav 15 ja 17 ruumides ning tutvumisreisi korraldamine USA lokatsioonide koordinaatoritele Lõuna-Eestisse ja Tartusse käesoleva aasta augustikuus.

Projekti kogumaksumus on 186 693 eurot ning projekti kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Info ja kontakt
Signe Somelar-Erikson
signe@lmk.ee

Toetaja logo