Tartu Loomemajanduskeskus

SA TARTU LMK

Tartu Loomemajanduskeskus  on 2009. aastal asutatud loomemajanduse arenduskeskus ja inkubaator, mille eesmärgiks on loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine, ettevõtluse kasvu kiirendamine ning innovaatiliste ja kõrge lisandväärtusega loomemajanduse ettevõtete tekke toetamine Tartus ja Lõuna-Eestis.

LMK tegevusvaldkondadeks Tartu ja Lõuna-Eesti loomeettevõtluse arenduskeskuse ja inkubaatorina on: 

  • ALUSTAVATE JA TEGUTSEVATE ETTEVÕTETE TUGI- JA ARENDUSTEGEVUS – eelinkubatsiooni ja inkubatsiooniprogrammi pakkumine, sh loomeettevõtete nõustamine ja mentorlus, koolituste ja sürituste korraldamine ning ettevõtete toetamine ekspordi- ja arendustegevustes;
  • EESTI-SISESE JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE – loomeettevõtete omavahelise koostöö ning loomemajanduse ja teiste sektorite vahelise koostöö arendamine ettevõtete ärimudelite uuendamiseks, ekspordialase konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks ning teistele majandussektoritele lisandväärtuse loomiseks;
  • TEAVITUS – loomemajanduse- ja ettevõtlusalase teavitustöö tegemine Lõuna-Eestis ettevõtlusaktiivsuse suurendamiseks ja uute ettevõtete tekkeks;       
  • PRIORITEETSETE VALDKONDADE ARENDAMINE – Lõuna-Eestis tegutsevate ekspordi- ja arengupotentsiaaliga loomevaldkondade ja selle sidusalade ettevõtete toetamine, kusjuures eritähelepanu pööratakse prioriteetsete valdkondade ja suundade toetamisele.
 

LMK on perioodiks 2020-2024 valinud välja loomemajanduse valdkonnad, mida arendatakse eelistatult: 

  • mood, 
  • kaasaegne kunst ja disain,
  • film, 
  • etenduskunstid.

UUTE INITSIATIIVIDE ELLUKUTSUMINE – Tartu Loomemajanduskeskus aitab ellu kutsuda uusi initsiatiive ja on erinevate sündmuste kaaskorraldajaks:

Tartu Loomemajanduskeskus asub aadressidel Kalevi 13, 15 ja 17, kus on ka pargiala koos välilavaga ning Lutsu 5 ja 3, kus asub kontserdipaigana tuntud Antoniuse Õu.

Tartu Loomemajanduskeskus pakub loomemajanduse valdkonna ettevõtjatele nii ärialustusteenuseid kui pikaajalist ruumirenti. Samuti renditakse välja konverentsi-, seminariruume ja õuealasid erinevate ürituste korraldamiseks.

UUDISED