Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

ARTWORK – Parem tulevik läbi loovuse

Projekti pealkiri: ARTWORK – Parem tulevik läbi loovuse

Projekti peapartner: uniT GmbH, Austria

Partnerriigid: Soome, Saksamaa, Taani, Eesti

Projekti periood: 01.04.2021 – 31.03.2023

Projekti eelarve Tartu Loomemajanduskeskusele 28 751,00 eurot

Rahastusprogramm: Erasmus+ programm

Projekti ARTWORK eesmärk on tõsta teadlikkust sellest, kuidas kasutada kunsti meetodeid ja tehnikaid koolitus- ja haridusvaldkonnas või töös erinevate sotsiaalsete gruppidega.

Projektil on neli väljundit:

  • Koostöise õppimise mudel, mis kombineerib loomeinimeste ja koolitajate oskuseid
  • Õppematerjalid loomeinimestele, kes soovivad luua väärtust teistes sektorites
  • Avatud e-õppe platvorm, mis toetab isejuhtivat õppimist, veebikoolitust ja kunstiinimeste ja koolitajate vahelist koostööd

Valminud materjalid:

  • Veebitrükis „Haridus, kunst ja kultuur: Koostöise õppimise ja töötamise juhend“
  • Juhend „Esteetilised päevikud (aesthetic diaries) kui materjal õppeprotsessi visualiseerimiseks.

Meetod aitab mõista isiklikke ja grupiprotsesse visuaalide läbi. Seda saab ka kasutada sisemiste protsesside kaardistamiseks ja raamistamiseks, samuti keskkondade kujundamiseks, kus inimesed saavad oma ideid ja pädevusi arendada ning oma kogemusi kajastada. Selleks kasutatakse erinevaid metodoloogilisi lähenemisviise.

  • E-kursus Moodle keskkonnas sotsiaalselt kaasava (socially engaged arts practice) õppeprotsessi läbiviimiseks

Kursus sisaldab järgmiseid õppemooduleid:

Part A) Socially engaged arts practice, fundamentals, and contexts (5 units)

Part B) Socio-pedagogical, ethical, and creative facilitation of socially engaged arts (2 units)

Part C ) Project leadership, trans-professional collaboration, innovation development, and entrepreneurship in SEA (1 unit)

Aesthetic Diary is a section providing you with a Method of Evaluating, Reflecting, and Researching

Projekti materjalid on koondatud siia lehele.

Link Moodle keskkonna õppeprogrammile on leitav SIIT

Rohkem infot projekti kohta leiab inglisekeelsel lehel.

Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.