Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Balti- ja Põhjamaade kogukonnakunstide võrgustik (nov. 2020 – okt. 2021)

Projekt Balti- ja Põhjamaade kogukonnakunstide võrgustik (Baltic-Nordic Community Arts network) on projekt, mida viivad ellu Culturelab (Läti, juhtpartner) ning Tartu Loomemajanduskeskus (Eesti) ja Virserums Konsthall (Rootsi).

Projekti jooksul kaardistatakse eesti, läti ja rootsi kogukonnakunsti projekte, luuakse kogukonnakunsti projektide parimate näidete ja projekte elluviivate kunstnike andmebaas ning viiakse läbi erinevaid üritusi kogukonnakunsti mõiste tutvustamiseks ning uute projektide esilekutsumiseks.

Projekti rahastab Põhja-ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm. 

Projekti kogueelarve on 28 350 eurot, millest Tartu Loomemajanduskeskuse eelarve 8680 eurot.


KUI SOOVID PROJEKTIS OSALEDA, TÄIDA VORM SIIN

 


Projekti põhiinfo

Projekt Balti- ja Põhjamaade kogukonnakunstide võrgustik (Baltic-Nordic Community Arts network) on projekt, mida viivad ellu Culturelab (Läti, juhtpartner) ning Tartu Loomemajanduskeskus (Eesti) ja Virserums Konsthall (Rootsi).

Projekti jooksul kaardistatakse eesti, läti ja rootsi kogukonnakunsti projekte, luuakse kogukonnakunsti projektide parimate näidete ja projekte elluviivate kunstnike andmebaas ning viiakse läbi erinevaid üritusi kogukonnakunsti mõiste tutvustamiseks ning uute projektide esilekutsumiseks.

Projekti eesmärgid on järgmised: 

  1. Tõsta Balti- ja Põhjamaade kultuurikorraldjate ja loomeinimeste teadlikkust sellest, mis on kogukondlik kunstiprojekt ning millist tähendust võib kogukonnakunst  või töö osalusmeetoditega tuua erinevatele kogukondadele.
  2. Täiendada sihtgruppide teadmiseid ja oskuseid osaluskunstimeetodite ja kogukonnakunstiprojektide loomisel ning kogukondade kaasamisel, et tuua professionaalse ja loomingulise lähenemise kaudu kogukondadele parimaid tulemusi.
  3. Suurendada nende Balti ja Põhjamaade kunstnike omavahelisi kontkate, kes tegelevad kogukondlike kunstiprojektidega, luua võimalusi üksteiselt õppimiseks

Uue võrgustiku keskmes on kaks Baltimaade organisatsiooni, kellel on kogemusi loominguliste partnerluste toetamisel – Culturelab Lätis ja Tartu Loomemajanduskeskus Eestis. Põhjamaade esindjakas on projektis Virserums Konsthall Rootsis, mittetulunduslik kunstikeskus, mis on töötanud kohaliku ja piirkondliku tasandi kunstnike ja kogukondadega juba üle 20 aasta. 

Projekti jooksul on plaanis täiendada võrgustikku ka teiste Balti- ja Põhjamaade liikmetega, mis edendavad kogukonnakunsti ideed ning tõstavad korraldajate ja kunstnike suutlikkust teha koostööd kohalike kogukondadega.

Võrgustiku arendamist toetab Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsuse programm.

ROHKEM INFOT PROJEKTI KOHTA:


Kogukonnakunsti mõiste ja parimad praktikad

Kogukonnakunst on kunstiline tegevus mistahes kunstivaldkonnas (tants, muusika, kujutav kunst, etenduskunst jne), mis on kas seotud kogukondliku keskkonnaga ja astub dialoogi või suhestub muul moel kogukonnaga ning kuhu on kaasatud professionaalne kunstnik, kes kaasab tegevusse kogukonna liikmeid, kes tavapäraselt ei pruugi kunstiga kokkupuuteid omada. Kogukonnakunsti tegevustel on enamasti lisaks kunstilisele väärtusele ka sotsiaalne mõju toetades seega kogukonna heaolu kasvu.

Kuigi kogukonnakunsti mõiste pole Balti riikides kuigi laialdaselt kasutusel ning ka vastavat prakitkat ei ole palju, esineb siiski häid kogukonnakunsti projektide näiteid.  

Näiteid põnevamatest kogukonnakunsti projektidest võite leida SIIT

Kutse liituma kogukonnakunstnike võrgustikuga

Projekti Balti- ja Põhjamaade kogukonnakunstide võrgustik raames koondab Tartu Loomemajanduskeskus kokku infot nende eesti kunstnike või kultuurikorraldajate kohta, kes on teinud või soovivad tulevikus teha kogukonnakunsti projekte. Võrgustikku lisatakse ka teiste Balti- ja Põhjamaade vastavate kunstnike ja kultuuriprojektide korraldajate andmed. Võrgustikus olijatel on võimalus osaleda koolitustel või üritustel, mida projekti raames korraldatakse. 

Võrgustikuga võivad liituda kõik huvilised ning seda saab teha alljärgneva lingi kaudu, liitumine toimub inglise keeles.

Lisainfot projekti tegevuste kohta leiab ka Facebookist.

Lühike sissejuhatav tutvustus võrgustiku ja andmebaasi kohta ning link liitumisele on allpool:

Please fill in the application to become part of Community Arts Baltic-Nordic Network Artist and Producer Data Base! 

The Baltic-Nordic Community Arts network is developed by Culture Lab (Latvia), Tartu Loomemajanduskeskus i.e. Tartu Centre for Creative industries (Estonia) and Virserums konsthall (Sweden).

You are welcome to take part in building up a growing network of both – experienced and beginning community art activists, artists, producers and curators in Baltics and Scandinavia.

Community art is an artistic activity (in any of art fields – dance, music, visual arts, performing arts etc.) that is based in a community setting, characterized by interaction or dialogue with the community and involving a professional artist collaborating with people who may not otherwise engage in the arts. Community art activities tend to have high social value besides the artistic one, thus contributing to the wellbeing of the local community.
However the notion of community art is not well known in the Baltic countries and not many artists have the knowledge/wish/time/resources to get engaged in community arts projects.
In order to improve this situation the Baltic-Nordic Community Arts network has been established with following goals:
1) to raise the awareness of the importance of community arts projects and to educate cultural producers and artists in Baltic-Nordic countries, improving their knowledge and skills working with participative arts methods in order to bring the best results for communities via creative work of professional artists;
2) to boost an interaction among Baltic and Nordic artists undertaking community art projects learning from each other.

LINK to the database application form is HERE.