Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Creative Industries Pitchingu võistluse võitis KIUD

sTARTUp Day
Foto: Maria Kilk

Tartu Loomemajanduskeskuse poolt korraldatud pitchingvõistluse Creative Industries Pitching Competition  finaal toimus 26. jaanuaril sTARTUp Dayl. Võistlusel said osaleda ettevõtted või äriideed, mille arendamisel on loovusel või innovatiivsusel oluline roll.

Peaauhinna andis välja LMK juht Külli Hansen sTARTUp Day finaalis ning 2000-eurose rahalise arengutoetuse võitis KIUD –  ettevõtte, mis toodab tekstiilijääkidest ringluspakendeid.

Tartu Loomemajanduskeskuse juht Külli Hansen: „KIUD on hea näide sellest, kuidas lahendada reaalset probleemi. KIUDi tooteks on pakend, mis on valminud tekstiilijääkidest, näeb välja kena ning on nii vastuvpidav, et seda saab kasutada pakendiringluses – kõik need eelised kokku muudavad KIUDi tegevuse tulevikku vaatavaks ja äärmiselt vajalikuks.  Loodame, et peaauhind – 2000 euro suurune rahaline arengutoetus on toeks ettevõtte arendamisel. Lisaks rahalisele panusele toetab Tartu Loomemajanduskeskus ettevõtte arengut ka muul moel – näiteks pakkudes mentorteenuseid ärimudeli arendamiseks. 


Tallinna Loomeinkubaatori auhinna, 3 koolitust ja 3 tundi mentorlust inkubatsiooni-programmist, sai ettevõte Immersive solutions, mis loob ettevõtetele omanäolisi visuaale ja esitlusi.

Loov Eesti andis välja kolm kohta Creative Business Cup Eesti 2024 finaalvõistlustele ja need pälvisid:

  • Ettevõte KIUD, mis toodab purustatud tekstiilijäätmetest ringluspakendeid
  • Uitama, mis loob platvormi, kus kohtuvad lastega pered ja ettevõtted, mis pakuvad vaba aja veetmise võimalusi looduses
  • Rahu Care, mis arendab ja toodab innovaatilisi ja loodussõbralikke juukseehooldustooteid

Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond andis auhinnana välja 2 piletit üritusele Latitude59 ning selle pälvis KOIT, mis on õppeplatvorm programmeerimise õpetamiseks gümnaasiuminoortele ja tudengitele.

Ettevõtete tugiorganisatsioon ENVOLVE Entrepreneurship pani auhinnaks välja 10 tundi metorlust ja nõustamist rahvusvahelistele turgudele sisenemisel ning selle võitis AudioCat. AudioCat loob audiomänge nägemispuuetega inimestele.

Rohkem infot:

Külli Hansen
Tartu Loomemajanduskeskuse juht
kylli@lmk.ee