Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

FILM CLUSTER SOUTH

Projekti kogueelarve: 186 693 €
Kestus: 6 kuud, 01.07  – 31.12.2023
Juhtpartner:  SA Tartu loomemajanduskeskus

Eesmärk:

Lõuna-Eesti kui filmiregiooni tutvustamine, filmikogukonna koostöö arendamine ning audiovisuaalsektori VKEde konkurentsivõime ja ettevõtlikkuse suurendamine Lõuna-Eestis.

Tegevused:

 • filmivaldkonna ettevõtjate kaardistamine
 • lokatsioonide andmebaasi koostamine
 • õppe- ja kontaktreisid
 • turundustegevused ja üritused
 • filmihub’i loomine

Tulemused:

 • Tartu filmifondi veebileht eesti ja inglise keeles
 • teenusepakkujate ja lokatsioonide andmebaas
 • FAM tuur Hollywood’i lokatsioonijuhtidele
 • lokatsiooniseminar Tartus PÖFF Industry programmi raames
 • toimunud on õppereisid Vilniusse, Cardiffi, Londonisse
 • sisustatud on filmihub’i ruumid Kalevi 15


Kontakt: Signe Somelar-Erikson, signe@lmk.ee Projekti kaasrahastas Eesti EL välispiiri programm: https://www.estoniarussia.eu

Logo: Rahastanud Euroopa Liit