Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Going Global Georgia 2

Projekti eesmärgiks on Gruusia väike- ja mikroettevõtjate, ettevõtlushuviliste noorte ning ettevõtluskoolitajate teadmiste ja oskuste suurendamine ettevõtlust toetavate veebikeskkondade kasutamisel.

Projekti raames viivad Eesti koolitajad läbi rea veebikoolitusi, mis annavad baasteadmisi erinevate sotsiaalmeedia kanalite ning platvormide (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google, Amazon ja Etsy) kasutamisest ettevõtluses.

Koolitusel osalejate toetamiseks ja saadud teadmiste paremaks rakendamiseks luuakse kohalik toetusvõrgustik ja viiakse läbi praktilisi seminare. Koolitustsükli läbinud edukamatel Gruusia ettevõjatel avaneb võimalus osaleda õppereisil Eestisse, kus on võimalik luua kontakte Eesti loomeetevõtjatega, kohtuda mentoritega ja tutvuda Tallinna ning Tartu loomeettevõtluse maastikuga. Eestipoolseteks koolitajateks on tunnustatud oma ala eksperdid: Juko-Mart Kõlar (sissejuhatus ettevõtlusesse), Jaan Kruusma (Facebook ja Instagram), Annika Roosmann (Google Ads), Indrek Põldvee (LinkedIn), Victoria Silber (Etsy), Mihkel Moosel (Amazon) ja Tiit Elenurm (EL vabakaubaduslepe).

Projekti rahastaja: Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi programmist

Projekti periood: 1.01.2022 – 31.12.2023

Projekti eelarve: € 153 914

Projekti partnerid: Juhtpartner on Tartu Loomemajanduskeskus, Gruusiapoolne partner on ettevõte Crystal Consulting