Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

PRIA projekt “Tartumaa kogukondlikud loometalgud” (aprill 2020-aprill 2022)

Projekti eesmärgiks on võimestada maapiirkondade arengut Tartumaal läbi koosloomelise mõtteviisi levitamise. Projekti käigus algatatakse  esmakordselt Tartumaal loometalgute häkatonid. Häkaton on uus ja innovaatiline lähenemine elukeskkonna arendamiseks Tartumaa kogukondades, kus koostöös on eri valdkondade inimesed. Häkaton on fokuseeritud rühmatöö, spetsialistide poolt juhendatud ja koostöös eriala mentoritega. 

Algatusega edendatakse  Tartu maakonna elu ajakohaste teenuste-toodete arendamisel reaalsete lahenduste saavutamisega. Koondatakse kokku kogemused, oskused, ideed ja ekspertide pädevus,  luuakse võimalused ja tingimused töötada koos professionaalsete juhendajate ja mentoritega. Projekt loob eeldused uute töökohtade tekkele läbi uute toodete ja teenuste arendamise, olemasolevate toodete ja teenuste redisainimisele, avalikus sektoris puudulikult pakutavatele teenustele uute lahenduste leidmisele, puuduvate kogukonnateenuste arendamisele jmt. Sihtgrupiks on Kõik Tartumaa maakonna inimesed, talgud levitavad koosloomelist mõtteviisi ning kannavad sotsiaalset ja ettevõtlikkust arendavat rolli.

Partnerid

Juhtpartner:
Tartumaa Omavalitsuste Liit

Teised partnerid:
SA Tartumaa Turism
Tartu Ärinõuandla
Tartu Loomemajanduskeskus