Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Tartumaa kultuuripärandit väärindav disainirada ja disainerite kogukonna võimestamine

Rahastusprogramm: LEADER-progamm

Projekti kogueelarve: 40191.18 eur
Tartu Loomemajanduskeskuse eelarve: 11058.69 eur
Projekti periood: 1 aasta, 01.01 – 31.12.2024
Juhtpartner: Tartu Loomemajanduskeskus
Partnerid: Tartumaa Omavalitsuste Liit ja SA Tartumaa Turism

Projekti eesmärgiks on luua Tartumaa kultuuripärandit esile toov ning arendav Tartumaa disaini rada, mis on elujõuline ja silma paistev kultuuripärandit väärindav ja seda oskuslikult esitlev disainerite kogukond.

Alaeesmärgid:

 • aidata kaasa kohalikku kultuuripärandit hoidva jaarendava disaini ja käsitöökogukonna sidususe suurendamisele ja
 • aidata kaasa piirkonna kultuuripärandit hoidva kogukonna ühisturunduse oskuste arendamisele, läbi mille on ka kohalik kultuuripärand ja traditsioonid hoitud ja arendatud ning piirkonna nähtavus siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt pare

Tegevused:

 • Tartumaa kultuuripärandit väärindavate disainerite võrgustiku kaardistamine ja loomine.
 • Tartumaa disainerite võrgustusmissündmused/koolitusseminarid – 4 koolitusseminari.
 • Tartumaa disainiraja loomine ja arendamine – kultuuripärandit väärindavate disainerite võrgustiku kaardistamise andmetel põhinevalt luuakse Tartumaa disaini kaart ettevõtetest ja disaineritest, kelle juurde võib sisse astuda ja kes pakuvad teemakohaseid töötube.
 • Tartumaa disaini ühtse visuaali loomine – Tartumaa disaineritele luuakse ühtne visuaalne identiteet. Selleks soetatakse ka ühtsete müügitelkide, kokkupandavad toolid ja teabetahvli ning pusad.
 • Tartu- ja Tartumaa disaini päeva korraldamine – 9. juunil toimub Tartu ja Tartumaa jätkusuutlikku disaini ja moetööstust tutvustav sündmus avalikkusel. Sündmus on koolitusprogrammi praktiline osa, mille korraldamisele aitavad kaasa koolitusel osalejad. See aitab luua kogukondlikku tunnet ning loob meeskonnatöö võimaluse.
 • Tallinna Disainifestivalil osalemine – Tartumaa disaini nime all võetakse osa Tallinna disainifestivalist.
 • Tartumaa disainiraja sotsiaalmeedia turunduskampaania – Perioodil August-detsember 2024 keskendutakse projektis eelkõige saavutatud tulemuste avalikustamisele ja tutvustamisele laiemale avalikkusele.

  Võta osa!
 • Projekti tegevusena toimub koolitusprogramm, mis on osalejatele tasuta. Tegemist on võrgustiku liikmetele suunatud ettevõtlusoskuseid arendavate koolituste sarjaga. Koolituse programm ja ajakava on leitav siit. Kui soovite kandideerida koolitusprogrammi, siis palun täitke osalusankeet, mis asub siin
  Ettevõtlusoskuseid arendavate koolituste sarja programm asub SIIN.
 • Ühise tegevusena toimub 9. juunil Tartu- ja Tartumaa disainipäev. Disainiturul osalemiseks palun registreerida siin kuni 1. maini 2024.
 • Projekti tegevused hõlmavad Tartumaa kultuuripärandit väärindavate loomeinimeste võrgustiku kaardistamist ja ka temaatilise kaardimaterjali loomist. Kui soovid olla kaardil või vaid võrgustiku liige, palun saada meile oma andmed siin. Sisendit ootame pidevalt.

Rohkem infot:

Ederi Ojasoo
56636264
Projekti juht

Tartu loomemajanduskeskus

Tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (edaspidi EAFRD) toetuse abil elluviidava tegevusega. Projekti toetab LEADER-programm.