Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Upcycling Clothes and Mind

Rahastusprogramm: Erasmus+


Partnerid:

 • HochVier – Gesellschaft für politische und interkulturelle Bildung e.V, Germany
 • uniT GmbH, Austria
 • EcoLogic, The Republic of North Macedonia
 • AMARELARTE, Portugal
 • Tartu Loomemajanduskeskus, Eesti

Projekti periood: 01.03.2022-30.07.2024
Eelarve: 222 095,00 eur
Tartu Loomemajanduskeskuse eelarve: 29 976,00 eur


Projekti sisu
Projekti eesmärk on tõsta teadlikkust moe- ja tekstiilitööstuses eksisteerivatest väljakutsetest, mis on seotud rohepöörde, jätkusuutilkkuse ja taaskasutuse võimalustega. Projekti raames viiakse ellu töötubasid ja üritusi, mis on suunatud erinevatele sihtgruppidele: õpetajad ja koolitajad, moe loojad ja tarbijad, noored ja eakad, ettevõtjad ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid. Üritustel on sihtgruppide vajadustest erinevad eesmärgid – teadlikkuse tõstmine, jätkusuutliku tarbimise ja taaskasutuse õpetamine, uute metoodikate väljatöötamine õpetajatele ja koolitajatele ülaltoodud teemade avamiseks ja koolitamiseks.

 

Projekti väljundid:

 1. Parimate praktikate kogumik, kus on kirjeldatud projekti partnerriikidest pärit häid näiteid jätkusuutliket moeettevõtetest või tegevustest
 2. Koolitused, õppepäevad ja võrgustikuüritused, mis toetavad sihtgruppide teadlikkuse tõstmist ja kogemuste jagamist projekti teemadel
 3. Juhend, kus kirjeldatakse koostöise õppimise võimalusi ning parimaid praktikaid, mis toetavad osalejate isikliku initsiatiivi võtmist ja käitumisharjumuste muutmist. Juhend kirjeldab nii eraisikutele kui ke ettevõtetele suunatud tegevuste näiteid ja kirjeldab metoodikaid.
 4. Juhend koolitajatele ja loomeinimestele koolituste läbiviimiseks jätkusuutliku moe ja tarbimisharjumuste teemadel
 5. Projekti tegevusi koondav raport koos järelduste ja soovitustega.

  Euroopa Komisjoni toetus käesoleva väljaande koostamisele ei tähenda väljaandes esitatud sisu kinnitamist. Väljaandes esitatud sisu peegeldab vaid autorite seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.
Upcycling