Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Tartu Loomemajanduskeskus hakkab looma Tartumaa kultuuripärandit väärindavate loomeinimeste võrgustikku

Hopp Disain

Tartu Loomemajanduskeskus hakkab LEADER projektitoetuse abil koondama Tartumaa kultuuripärandit väärindavate loomeinimeste võrgustikku ja ka looma teemarada.

Tartu Loomemajanduskeskus koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu ja SA Tartumaa Turismiga on ellu viimas LEADER-programmi kaasrahastusel projekti, mille eesmärgiks on tõsta esile läbi loomeettevõtluse Tartumaa kultuuripärandit ning edendada kohalikku kunstnike, käsitöömeistrite ja disainerite kogukonda.

Kohalike traditsioonide hoidmine on tänapäeval sageli osa meisterlikust käsitööst ja disainist. Jätkusuutlik disain on omakorda võtmesõnaks ning olulisel kohal ka kultuuripärandi hoidmisel ja arendamisel. Sellest ajendatuna on Tartu Loomemajanduskeskuse poolt algatatud projekt, mille keskmes on Tartumaa loomeinimeste ettevõtlusvõimekuse suurendamine ja nende suunamine nägemaks kohalikus kultuuripärandis potentsiaali nii enda turundamiseks kui ka ühiseks koostööks.

Projekti tegevused hõlmavad Tartumaa kultuuripärandit väärindavate loomeinimeste võrgustiku kaardistamist ja ka temaatilise kaardimaterjali loomist, Tartumaa disaineritele ühtse visuaalse identideedi loomist, Tartu ja Tartumaa disainipäeva korraldamist koostöös Estonian Fashion Festivaliga ning osalemist Tallinna Disainifestivalil.

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Külli Hanseni sõnul on projekt oluline koostöö suurendamiseks loomeinimeste vahel. “Tartus ja Tartumaal on palju väga toredaid  loovisikuid ja -ettevõtteid, kunstnikke, disainereid ja käsitöömeistreid, kes üksteist paremini tundes saaksid teha koostööd. Antud projektiga loodame luua võrgustikku, mis inspireeriks selles osalejaid ja ühtlasi oleks ka platvorm, mille kaudu saame tuvustada võrgustiku liikmeid laiemale avalikkusele.”

Projekti toetab LEADER-programm. Tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuse abil elluviidava tegevusega.

Rohkem infot projekti kohta: https://lmk.ee/tartumaa-kultuuriparandit-vaarindav-disainirada-ja-disainerite-kogukonna-voimestamine/ 

Rohkem infot:
Külli Hansen
Kylli@lmk.ee