Tartu Loomemajanduskeskus

LMK logo

Tule osale Tartumaa loomeettevõtetele ja loovisikutele suunatud koolitusprogrammis!

IMG_1330

Hea Tartumaa loomeinimene! 

Tartu Loomemajanduskeskus on viimas ellu LEADER-programmi poolt toetatud projekti “Tartumaa kultuuripärandit väärindav disainirada ja disainerite kogukonna võimestamine“, mille eesmärk on koondada ja koolitada Tartumaal tegutsevaid käsitöömeistreid, kunstiinimesi, disainereid ja teisi loomeettevõtjaid.

Projekti tegevusena toimub koolitusprogramm, mis on osalejatele tasuta. Tegemist on võrgustiku liikmetele suunatud arenguprogrammiga, mille raames toimub ka ühiselt teemaraja loomise kontseptsiooni arendus. Ootame huvilisi, kes on valmis osalema koolitustel/võrgustikusündmustel

Ühise tegevusena toimub 9. juunil Tartu- ja Tartumaa disainipäev. Tegemist on Tartus, Antoniuse õues toimuva loometuruga, kuhu kutsutakse disainereid ja käsitöömeistreid kandideerima oma toodete ja teenuste pakkumisega või tegema töötubasid. Loometurg on tore perepäev, kus on lavaline programm ja ka töötoad. 

Kui soovite kandideerida koolitusprogrammi, siis registreeruge siin

Info koolitusprogrammi ja projekti kohta: https://lmk.ee/tartumaa-kultuuriparandit-vaarindav-disainirada-ja-disainerite-kogukonna-voimestamine/

Koolitusprogrammi moodulid

26. märts “Teenusedisain ja kliendi teekond” – Andres Kuusik, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna turunduse professor

9. aprill “Pärimus ja disain – kuidas seda müüa” I osa – Ave Matsin, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna juhataja ja rahvusliku tekstiili lektor

23. aprill “Pärimus ja disain – kuidas seda müüa” II osa – Veinika Västrik, Turgi käsitöötalu perenaine

7. mai “Mikroettevõtte turundus” – Inga Talvis, Jaago käsitöötalu perenaine

Võrgustikukohtumised toimuvad pealelõunasel ajal kell 14:30-20:00. Kõik koolitused toimuvad Tartumaa erinevates kohtades.

Rohkem infot:
Ederi Ojasoo
tel: 56636264
e-post: ederi.ojasoo@gmail.com
Tartu Loomemajanduskeskus

Tegemist on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi  (EAFRD) toetuse abil elluviidava tegevusega. Projekti toetab LEADER-programm.